Domov O hpc História aktuality Partneri

Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie

Počet jadier

4096

Výpočtových nódov

122

Celková kapacita

600 TB

Výpočtová sieť

48Gb/s

Čo je to HPC

High performance computing (HPC) alebo vysoko výkonné počítanie (VVP) znamená využívanie (super)počítačov a počítačových klastrov na riešenie numericky alebo dátovo náročných úloh z rôznych odvetví vedy a techniky. Príkladom sú aplikácie v medicíne (genetika, „in silico“ dizajn liečiv, …), vo fyzike (meteorologické a klimatické modely, jadrová a časticová fyzika, …), v chémii (vlastnosti atómov a molekúl, korelácia medzi štruktúrou a reaktivitou, ….) ale aj v ekonomike (risk investícii, rast akcií, …) a v mnohých ďalších odvetviach.

Zistiť viac

Aktuality

Klastrové počítanie

Výpočtový klaster sa skladá z viacerých počítačov, pospájaných vysokorýchlostnou lokálnou sieťou, ktoré spolupracujú aby sa navonok javili ako jednoliaty systém. Klastre sa kvôli svojej cenovej efektivite obvykle používajú hlavne na zvýšenie výkonu a dostupnosti. Pre svoje fungovanie využívajú software, ktorý umožňuje vysokovýkonné distribuované počítanie. Výkonnosť klastrov je často ďalej zvyšovaná grafickými akcelerátormi. Vysoká dostupnosť (HA – high availability) sa dosahuje redundanciou niektorých zdrojov klastra a zaručuje jeho nepretržité fungovanie aj v prípade, že niektorý z týchto komponentov zlyhá.

Zistiť viac

Celkový počet výpočtových jadier

2976

Celková kapacita pevných diskov

483.2TB

Celkové množstvo pamäte

12144GB